سفارش آنلاین
برای داروهای دارای نسخه :
- می توانید نام دارو را در بانک دارویی سایت سی بی آی پی جست و جو کنید، در این صورت بهتر است عکس نسخه را نیز برایمان ارسال کنید..
- برای نسخه های الکترونیک می توانید به راحتی و فقط با ارسال شماره بی ای پی که در زیر کد بار نسخه درج شده ،سفارش خود را ثبت نمایید.
برای سفارش بدون نسخه :
می توانید نام دارو، نام محصول یا مشکلتان را در فرم زیر وارد و ثبت سفارش دهید.

توجه برای دریافت سفارشتان می بایست نسخه را همراه داشته باشید
توجه اگر داروی مورد نظر در بانک دارویی پیدا نشد، شما می توانید با نوشتن نام محصول، ثبت سفارش نمائید
توجه از زمان ثبت سفارش تا آماده شدن دارو نصف روز فرصت نیاز است و با شما تماس خواهیم گرفتبارگذاری عکس از نسخه
نام خانوادگی*
نام*
شماره تماس*توضیحات
آدرس ایمیل*